24-05-10

24/05/2010

hallo,

eindelijk nog eens op Grootmeers geraakt. Het was druk de laatste weken. De runderen houden het gras zeer kort. Waar in voorgaande jaren de begrazingsdruk te laag was, zitten we nu in het omgekeerde geval. Door het koude voorjaar en nu de droogte is er zeer weinig plantengroei en ziet Grootmeers er meer als een gazon uit dan als een gevarieerd grasland. De Galloways vreten volop van de wilgen; dat was eigenlijk ook de bedoeling maar een beetje jammer dat door de droogte de plantengroei achterblijft. Hopelijk regent het in de komende dagen, want de droogte doet zich reeds voelen. Een groene specht en een zwartkop waren aanwezig. Er zijn fuiken geplaatst om na te gaan hoeveel leven in de poelen zit. In de loop van volgende week kennen we de oogst.

groeten,

Eddy

 

21:06 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-04-10

21/04/2010

Hallo,

vorig weekend nog eens op  Grootmeers geweest en nu pas de tijd vinden om mijn blog bij te werken. Bloeiende planten heb ik nog niet gezien. Behalve de sleedoorn. Die siert de omheining met zijn witte bloemetjes. Op de moeraszone weer broedgevallen van meerkoet. En voor de rest grazen de koeien rustig verder. Op de nabijgelegen mesure put twee witgatjes.

groeten,

Eddy

 

22:06 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-03-10

14/03/2010

Hallo,

de runderen hebben op Grootmeers schitterend werk geleverd. Veel wilgen zijn ontschorst en zullen dus zeker afsterven. Dat is ook de bedoeling; we moeten het terrein kunnen openhouden, zodus... Tegen 1 april komen er nog een tiental koeien. Net op tijd om de uitlopende wilgen te kunnen opvreten.

Op de moeraszone de gebruikelijke aantallen meerkoeten, wilde eenden en krakeenden. Een Torenvalk en een vijftal watersnippen. Jammer dat ik die beesten alleen maar zie op het ogenblik dat ze opvliegen.

groeten,

Eddy

 

 

19:05 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-02-10

07/02/2010

Hallo,

vandaag was het mijn beurt om de runderen te voederen. Een leuk werkje. Eerst een baal hooi in de badkuipen gooien en dan een paar goede klappen op de hooicontainer geven zodat het geluid over het hele terrein galmt. De dieren kennen het geluid en komen in galop aangestormd. En ik moet zeggen; ze werken het hooi vlot naar binnen. Het is zaak om vanaf nu het "uitlopen" van de wilgen goed op te volgen, zodanig dat we de begrazingsdruk kunnen opvoeren vanaf dat moment. Kwestie van de wilgengroei onder controle te houden. Een steeds terugkerend probleem...

op de moeraszone zijn de meerkoeten blijkbaar reeds aan territoriumgevechten begonnen. De lente is nog veraf, maar die beestjes voelen het al kriebelen. Verder ook nog enkele krakeenden en een paar wilde eenden.

groeten,

Eddy

 

20:22 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-01-10

24/1/2010

Hallo,

grote plassen water op Grootmeers. Aan drinkwater is er nu geen gebrek. Aan voedsel ook niet; de runderen eten volop wilgentakken. Goed zo, want daarvoor worden ze betaald. De twee kleinsten keken vol nieuwsgierigheid naar wat die vreemde snoeshaan kwam doen. Tussen kleine mensen en kleine koeien zijn er punten van overeenkomst. Beiden kijken vol verwondering de wereld in.

Een vrouwtje torenvalk keek met iets minder verwondering. Geconcentreerd speurde ze vanop haar hoge zitplaats de bodem af op zoek naar een prooi.

groeten,

Eddy

 

22:13 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-12-09

20/12/2009

Hallo,

er lag een dik pak sneeuw vandaag en ik ben dus maar te voet naar Grootmeers geweest. Ik heb het me niet beklaagd; het was een mooie wandeling door een wit landschap. Aan de coupure vloog een ijsvogel langs de beek, waarschijnlijk op zoek naar open water. Als de vrieskou nog lang aanhoudt, zullen er waarschijnlijk veel sterven. Erg hoeft dat niet te zijn. Op voorwaarde dat er voldoende geschikte biotopen overblijven, zal de soort wel een inhaalbeweging maken. Op Grootmeers was het zeer stil. Een paar torenvalken en een buizerd cirkelden over het terrein. Een zwerm kramsvogels kwam "tsjakkend" over.

Onze Galloways gedroegen zich nogal opdringerig. Ze zijn het al gewend om bijgevoederd te worden en zien in iedere bezoeker een potentiele leverancier. Onze kleinste spruit laat het allemaal aan zich voorbij gaan. Zolang moeder melk geeft...P1030426

 

zolang drinkt hij...P1030427

 

groeten,

Eddy

21:06 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-12-09

6/12/2009

Hallo,

vandaag geen weer om paddestoelen te determineren. Bij regenweer kan je geen veldgids gebruiken, en aangezien ik het zonder veldgids zeker niet kan...(met is het ook al moeilijk genoeg). Er stonden er nochtans genoeg die mijn aandacht trokken. Dan maar de koeien gevoederd. Straks moeten een tiental dieren van het terrein verwijderd worden en aangezien we ze niet met een lasso kunnen vangen, moeten ze in de kraal gelokt worden. Een bussel hooi kan daarbij nogal helpen. Dus ben ik met een halve pak hooi onder de arm geklemd het terrein opgegaan om de Galloways te gaan zoeken. Ze hadden blijkbaar niet veel honger of niet veel zin, maar  uiteindelijk kreeg ik ze toch achter mij aan richting kraal. Had iemand mij twintig jaar geleden voorspeld dat ik dit ooit zou doen, dan had ik de persoon gek verklaard. Zo zie je maar weer hoe vreemd het leven kan lopen. Ploeterend door de modder deponeerde ik het hooi  in de bakken en zoals het een echte boer betaamt, keek ik heel zelfvoldaan met de armen over het hek gekruist, hoe ze elkaar verdrongen om het op te eten.

groeten,

Eddy

21:58 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-11-09

22/11/2009

Hallo,

grote oppervlaktes op Grootmeers zijn gemaaid. Het blijkt nog de enige manier te zijn om van wilgen af te raken. We hadden voorzien dat de runderen dat in onze plaats zouden doen maar tussen theorie en praktijk is er nogal wat verschil. Er groeien uiteraard nog altijd paddestoelen. Mijn vorige determinatie was verkeerd. Hopelijk is het nu beter. Onderstaande heb ik gedetermineerd als grasleemhoed.P1030402

het bruine sporenpoeder en de kleur van de hoed brachten me tot die determinatie. De paddestoel stond ook alleen en verderop vond ik nog alleenstaande exemplaren van dezelfde soort. Maar een pint zou ik er toch ook niet durven op verwedden. Hierbij nog een foto van de onderkant.

P1030405
 Verder heb ik ook nog een (slechte) foto van een paddestoel die ik gedetermineerd heb als gewone beurszwam.

P1030408

 Vogels waren er ook nog. Een vijftal graspiepers, een groene specht vloog luid roepend op. Een groep kievitten op de aangrenzende akker vloog ook plotseling op. Aanleiding was een overvliegende sperwer.

groeten,

Eddy

 

 

07:23 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

08-11-09

08/11/2009

Hallo,

Vandaag een poging ondernomen om de paddestoelen die ik vorige week niet kon determineren, nu wel op naam te brengen. Het is wat tegengevallen in die zin dat de meeste die er vorige week stonden, nu al weer weg zijn. De zwam op de boomstronk was er wel nog. Ik kom uit op trechtertaaiplaat.

P1030332

Als ik mijn paddestoelengids mag geloven, is het een zeldzame soort. Nu zijn er nog twee mogelijkheden: ofwel mag ik mij gelukkig prijzen dat ik een zeldzame soort ontdek heb en dat ze in ons reservaat staat, of mijn determinatie is verkeerd.

Ik vond er ook nog de rode zwavelzwam.P1030348

 

Wat vogels betreft, een jong mannetje torenvalk zat op een tak. Ik denk dat die er al een tijdje aanwezig is. Ook nog twee rietgorzen in een meidoornstruik en een groene specht die landde nabij de amfibiepoel.

groeten en tot volgende keer,

Eddy

13:29 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

01-11-09

01/11/2009

Hallo,

eindelijk weer eens op grootmeers geraakt. Er is  veel gebeurd, de laatste dagen. De wilgen in de gracht zijn gekapt en ook op andere plaatsen zijn ze verwijderd. Dit alles om een open landschap te verkrijgen en een zo groot mogelijke biodiversiteit.

Een paar blauwe reigers zaten op het terrein, verder nog een paar koolmezen en merels. Veel paddestoelen; ik zal er eens tijd moeten voor uittrekken om te determineren. De valse kopergroenzwam heb ik er gevonden; tenminste dat is toch wat ik denk.

groeten,

Eddy

 

17:27 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-10-09

11/10/2009

Hallo,

oef, ik ben er nog eens geraakt. Het wandelpad is verhoogd met de uitgegraven aarde van de moeraszone. Daar zijn een paar poelen verdiept en een gracht dieper uitgegraven. De beesten moeten drinken hebben nietwaar? Ondanks de regenval van de laatste dagen, is het waterniveau nog niet zichtbaar gestegen. De galloways graasden verspreid over het hele terrein

Een torenvalk zat op een paaltje. Een roofvogel kwam over maar ik heb hem niet goed kunnen zien en ik twijfel tussen buizerd en kiekendief. Hij had de vlucht van een buizerd, maar de vleugels waren mij iets te lang. Hij had ook zwarte vleugelpunten maar niet zo veel als bij een kiekendief. Bij het verlaten van het terrein nog heggemus. Voor de rest veel piepgeluiden vanuit het struikgewas, maar geen vogeltjes gezien.

groeten,

Eddy

 

12:25 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-08-09

29/08/2009

Hallo iedereen,

deze morgen toch een paar leuke waarnemingen op Grootmeers. Zoals meestal het geval is, had ik ook nu niet veel tijd. Maar toch tijd genoeg om een koekoek te zien. Het zal waarschijnlijk wel één van de laatste waarnemingen van het seizoen zijn. De zomer is voorbij en voor hem en vele anderen begint Zuid-Europa of Afrika te lonken.

Op de nabijgelegen Mesureput een ijsvogel en twee witgatjes. Deze laatste zijn vogels uit noordelijker streken die hier een milder klimaat komen opzoeken. De vogeltrek is begonnen. Er komen weer interessante maanden aan.

groeten,

Eddy

 

21:26 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-08-09

11/08/2009

Hallo,

bij valavond eens naar Grootmeers geweest. Iemand van de werkgroep heeft er een ransuil gezien, en ik ben ook eens langsgeweest in de hoop van hem ook te zien, maar het was noppes. Wel een overvliegende buizerd en veel gemiauw (van buizerd) in het aangrenzende populierenbos.

groeten,

Eddy

 

21:37 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-08-09

04/08/2009

oeps,

eindelijk nog eens op mijn blog. Ik wist niet eens mijn paswoord meer; kan je nagaan hoe lang het geleden is. Met alle planten die nu bloeien ligt Grootmeers er prachtig bij. Ik vond er kattestaart, heelblaadjes, harde basterdwederik, moerasandoorn, watermunt en nog heel wat andere soorten.

vanuit het populierenbos kwamen een drietal buizerds luid miauwend over het terrein. Een groene specht vloog op.

Met het beheer blijven we ietwat sukkelen. De wilgen blijven ons parten spelen. Nu is weer een groot stuk gemaaid. Op het ogenblik ziet het er een kaalslag uit. Hopen maar dat het de biodiversiteit ten goede komt.

P1030292
 we zien wel. Positief is toch, dat het maaisel althans gedeeltelijk werd verwijderd.

groeten,

Eddy

 

14:07 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-06-09

21/06/2009

Hallo,

alles stil en rustig op de Grootmeers. De koeien lagen vredig in het wilgenbosje te herkauwen. Veel zang van grasmus te horen, maar het is o zo moeilijk om ze in de begroeiing te ontdekken. Ook nog veel ander gezang te horen, maar aangezien vogelgeluiden ook mijn sterkste kant niet zijn... Toch nog rietgors en één blauwborst gezien.

Het overheersende kleur is normaal groen in een natuurreservaat. Toch is er veel bruin te zien op Grootmeers. De boswilgen worden massaal aangevreten door een larve die netjes het bladmoes opeet. Het resultaat is een bruinverkleurd blad. Die aantasting zie je nu overal. Het blijkt om de larve van het wilgenhouthaantje te gaan; een minuscuul kevertje. Geen nood, want de bomen herstellen zich volledig. Een beetje jammer voor ons misschien, want we zouden graag van die wilgen vanaf raken.

groeten,

Eddy

 

16:00 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-06-09

06/06/2009

Hallo,

vandaag het terrein bezocht met de mensen van de plantenwerkgroep. Interessant en zeer leerrijk. Dit zijn allemaal (of toch voor het grootste deel) specialisten voor wie planten herkennen en determineren een heel stuk makkelijker is dan voor mezelf of de andere leden van de beheersploeg. Op een uurtje hadden we veel meer planten genoteerd dan ik op een hele dag voor elkaar zou krijgen. Op die manier is ons terrein opnieuw eens geïnventariseerd. Met dank aan de mensen van de plantenwerkgroep.

groeten,

Eddy

 

 

12:39 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-06-09

03/06/2009

Op Grootmeers zijn er eindelijk een aantal koeien bijgekomen. Groot en klein door elkaar spreken we nu over een twintigtal dieren. Eindelijk wordt het terrein nu eens begraasd zoals het hoort.

Voor de rest eindelijk ook een blauwborst. Onze wilgen worden helemaal opgevreten door een soort rups. Ik moet nog eens uitvinden wat het is.

groeten,

Eddy

 

21:03 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-05-09

17/05/2009

Hallo,

heel Grootmeers doorkruist maar geen blauwborst of ander gevogelte te zien. Uit de moeraszone vlogen wel een paar eenden op, maar voor de rest was het noppes. Ik vrees dat de blauwborst het daar voor bekeken houdt. Jammer, maar het zal wel ergens een natuurlijke evolutie zijn.

Wel een paar planten kunnen fotograferen. De echte koekoeksbloem bloeit nu op een paar plaatsen.

P1020950

 Er stond ook nog scherpe boterbloem. De vruchten daarvan hebben een haakvormige snavel. Ik heb geprobeerd de vrucht daarvan zo goed mogelijk te fotograferen.

P1020957

 

vriendelijke groeten en tot volgende keer,

Eddy

20:35 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-05-09

10/05/2009

Hallo,

vandaag twee gele kwikstaarten op het terrein. Het was leuk deze zeldzamer wordende vogels eens terug te zien. Voor de rest niet zoveel nieuws; de galloways zijn nog altijd met te weinig. Op de moeraszone begint het water ferm te zakken en zijn de meerkoetennesten uitgebroed. Veel gezang van grasmus en tjiftjaf. Blauwborsten zijn nog altijd niet te zien. Ik vrees dat ze nu ook niet meer zullen komen. Blijkbaar is het terrein in die mate geëvolueerd dat ze hun gading niet meer vinden.

P1020948

wat planten betreft: akker-vergeet-mij-nietje en zachte ooievaarsbek.

groeten,

Eddy

 

14:04 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-04-09

26/04/2009

Hallo,

gisteren cirkelde een ooievaar boven Grootmeers. Een mooie waarneming. En we hebben opnieuw meerkoetenkuikens. Het andere broedsel is nog niet uitgebroed. Ook al is een meerkoet niet zeldzaam; het is toch altijd leuk om die roodachtige donsbolletjes te zien zwemmen.

Het is wachten op de volgende lichting grote grazers. Het wordt nu wel tijd dat ze op het terrein komen, want alle planten (wilgen inclusief) beginnen nogal weelderig te groeien. Verder nog sperwer, grote bonte specht en koekoek. Deze laatsten wel niet op Grootmeers zelf, maar toch in de onmiddellijke nabijheid.

groeten,

Eddy

 

12:58 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-04-09

19/04/2009

Hallo,

het wordt moeilijker en moeilijker om deze blog een beetje stipt bij te houden. Maar goed, hier zijn we weer. Een vijftal meerkoeten op de moeraszone waarvan zeker 1 broedgeval. Jammer genoeg ook een koppel nijlganzen met een tiental kuikens. Zijn we niet zo blij mee, maar ja...

Wat planten betreft, had ik kluwenhoornbloem, hondsdraf, paardebloem, madelief, smeerwortel, vogelmuur en gewone hoornbloem.

Het wordt tijd dat de galloway-kudde zich uitbreidt, want de wilgen schieten goed op. Hopen maar dat er zo vlug mogelijk een aantal bijkomen.

groeten,

Eddy

 

11:21 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-04-09

12/04/2009

Hallo,

het eerste (bekende) broedgeval van 2009 is een feit. In de moeraszone ontdekte ik een meerkoetennest met eieren. Voor Grootmeers eigenlijk niets nieuws meer, we hebben dit ieder jaar, maar het blijft toch leuk. Van andere vogels nog geen spoor. Ik hoopte de blauwborst te zien, maar die is er waarschijnlijk nog niet. Wel vloog een groene specht op.

Wat planten betreft, er groeit hondsdraf, madeliefje en veel paardebloem. Ik vond er ook kluwenhoornbloem. Het klein hoefblad is alweer verdwenen.

P1020944

en nog eentje

P1020946

zo, tot de volgende keer.

Eddy

 

20:17 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-03-09

22/03/2009

Hallo,

nog eens het terrein kunnen bezoeken. We hebben een nieuwe kudde koeien. De dieren zijn nog zeer schichtig en nieuwsgierig tegelijk. Wanneer ik nader, lopen ze weg om nadien, als ik mijn rug gedraaid heb, in volle galop op mij af te stormen. Het is wat bangelijk als die kudde zo op je afkomt gerend. Er moeten er nog bijkomen tot we zo'n 18 GVE op het terrein lopen hebben.P1020938

ze eten wel wilgen. Ik heb gezien dat ze tamelijk dikke twijgen afkraken, en dat is per slot hetgeen we willen bereiken.

Eindelijk de eerste voorjaarsbloeiers; in een hoek van het terrein vond ik klein hoefblad. Ziet eruit als paardebloem maar de stengel is bedekt. Van paardebloem is de stengel naakt.

P1020933

op dezelfde plaats vond ik ook nog braakballen. P1020935

uilen slikken hun prooi geheel in. De onverteerbare resten komen dan via een braakbal terug naar buiten. Specialisten kunnen aan de hand van botjes die ze in de braakbal terugvinden, bepalen welke prooien de uil gegeten heeft. Maar daar heb ik zelf geen verstand van.

op de moeraszone zaten nog 11 meerkoeten.

groeten,

Eddy

 

11:49 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-03-09

08/03/2009

Op zoek naar voorjaarsbloeiers... maar er nog geen gevonden. Op een paar plaatsen ergens anders heb ik nochtans al klein hoefblad zien bloeien. Maar op grootmeers nog niet. Nu, geen paniek, het komt wel.

Op de moeraszone zaten een tiental meerkoeten en een koppel krakeend.

groeten,

Eddy

 

10:26 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-02-09

15/02/2009

Hallo,

er is nieuw leven op Grootmeers. Vorige week werd een kalfje geboren, opnieuw een stiertje. Iemand zou Basiel eens aan een onderzoek moeten onderwerpen, want toeval kan dat toch niet meer zijn, zo altijd maar mannelijke kalveren. Maar goed, moeder en zoon stellen het blijkbaar goed en houden zich schuil in de begroeiing. Op bijgaande foto een beetje moeilijk te ontdekken, maar ja...dichter durfde en wou ik niet naderenP1020929

een beetje koud om nu geboren te worden, maar daar kunnen die beesten wel tegen.

In een wak in de moeraszone zaten meerkoeten, wilde eenden en krakeenden. Bij het doorkruisen van het terrein vlogen drie watersnippen op.

groeten,

Eddy

 

14:06 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

08-02-09

08/02/2009

Hallo,

bij valavond nog een bezoek gebracht aan Grootmeers. Een weekend zonder eens op Grootmeers te zijn geweest, is eigenlijk niet "af". Nabij de ingang "Kraai" zaten twee nijlganzen. Op de moeraszone twaalf wilde eend, een koppel smient, een koppel krakeend en 7 meerkoeten. De Galloways zochten hun slaapplaats in het wilgenbosje op. Tussendoor vloog ook nog een watersnip op. Toen ik het terrein verliet, begon het snel te schemeren.

groeten,

Eddy

 

18:22 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-02-09

01/02/2009

Hallo,

het is winter nietwaar. Op Grootmeers ligt zowat alles, op een klein wak in de moeraszone na, dichtgevroren. In dat wak zat een wilde eend. In het wilgenbosje zat ook nog een torenvalk. De grijze staart die nog gebandeerd was, doet mij aan een juveniel mannetje denken. Voor de rest is bruin de hoofdkleur op Grootmeers. Het is wachten op de lente.

groeten,

Eddy

 

 

21:18 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

10-01-09

10/01/2009

Hallo,

het is winter, nietwaar. Deze morgen bij mij thuis min 13. Op de ondergelopen weide aan Zingembrug is het volop schaatspret. Ook op grootmeers waren er meer wandelaars dan anders. En gelijk hebben ze, want volgende week is alles weg. Er wordt een periode van dooi aangekondigd. De witberijmde bomen en struiken, de blauwe lucht en de al bij al aangename temperatuur in de namiddag zorgden voor leuk wandelweer. hierbij nog een paar sfeerbeeldjes.

P1020917

 P1020920

 P1020924

groeten en tot volgende keer,

Eddy

 

 

16:16 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-01-09

01/01/2009

Hallo,

aan iedereen een voorspoedig 2009. En veel plezier in de natuur. Op nieuwjaarsdag is het altijd interessant om eens in de voormiddag buiten te lopen. Alles is rustig en stil; iedereen slaapt nog, je komt niemand tegen en je bent alleen met de natuur waarin op zo'n (zeldzame) momenten ieder geluid gehoord wordt. Ik heb er eens Kleinmeers bijgenomen vandaag.  Op Grootmeers was het kalm wat vogels betreft. De Galloways knabbelen aan de wilgentakken; goed zo. Op de Schelde zaten veel eenden, alle soorten waren goed vertegenwoordigd. Op Mesureput lag nog één wak open en daar vloog een ijsvogel op. Grote bonte specht was tamelijk aktief, eentje zat al te roffelen alsof zijn leven er van afhing.

Groeten,

Eddy

 

12:01 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

28-12-08

27/12/2008

Hallo,

hier ben ik nog eens. Voor diegenen die dachten dat ik het tijdelijke met het eeuwige gewisseld had, kan ik zeggen dat ik er nog altijd ben. Oef... (zo vind ik toch). Eindelijk nog eens op Grootmeers geraakt en eindelijk ook nog tijd om er iets over te schrijven. Ook al was de oogst mager, alleen een torenvalk en een groene specht, toch mag ik niet nalaten het terrein te bezoeken.

De moeraszone lag er dichtgevroren bij.

P1020916

 En zoals jullie zien, geen watervogels. De Galloways graasden als vanouds. In de lente komen er normaal een heel aantal bij, kwestie van de begrazingsdruk te verhogen. Ik hoop dat het kan, dan hebben we voor het eerst sinds het ontstaan van het terrein een voldoende hoge begrazingsdruk.

groeten,

Eddy

 

20:33 Gepost door Eddy in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |